Privacy beleid

Privacy beleid

Dit is het Privacy beleid van de Pencak Silat Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden aan De Ruyterweg 73 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 71155848.

Pencak Silat Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Pencak Silat Leeuwarden. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Pencak Silat Leeuwarden af te sluiten gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Pencak Silat Leeuwarden haar leden (direct of indirect) identificeren.

 

Welke informatie verzamelen wij?
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen de gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. De gegevens worden gedeeld met URSUS 24/7, gevestigd te Leeuwarden aan de Soldatendijkje 6. Daarnaast worden de gegevens ook gedeeld met de Nederlandse Pencak Silat Federatie met als doel inschrijvingen van elk individueel lid bij deze federatie.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

 

Waarom verzamelt  Pencak Silat Leeuwarden deze informatie?
Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan de Pencak Silat Leeuwarden deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Pencak Silat Leeuwarden die voor u interessant kunnen zijn.

 

Overdracht van uw gegevens
Pencak Silat Leeuwarden kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Pencak Silat Leeuwarden uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

 

Beveiliging van informatie
Pencak Silat Leeuwarden gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Pencak Silat Leeuwarden ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Pencak Silat Leeuwarden toegang hebben tot uw gegevens.
Pencak Silat Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Pencak Silat Leeuwarden voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Pencak Silat Leeuwarden:

Pencak Silat Leeuwarden
t.a.v. D. Scholten
De Ruyterweg 73
8921 KK Leeuwarden
pencaksilatleeuwarden@hotmail.com

 

Wijziging Privacy Statement
Pencak Silat Leeuwarden behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.