Corona

Omdat er strenge eisen zijn vanuit het RIVM, de overheid en gemeentes moeten we een aantal aanpassingen doorvoeren. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich daaraan houdt. Mocht er tijdens de trainingen situaties voor doen die in strijd zijn met de regels, dan wordt daar direct op ingegrepen.

We volgen het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF, die opgesteld zijn in overleg met gemeentes en veiligheidsregio’s.

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

 

Aangepaste Regels Kids:

 • Kom op zijn vroegst 10 min voor de les.
 • Na de trainingen verlaten de kinderen op instructie van de trainer de trainingslocatie. 
 • Ouders/begeleiders mogen niet blijven kijken.
 • Kinderen kunnen bij de ingang van SportCitadel worden afgezet. 
 • Volg de instructies van je trainer op. We zullen namelijk controles krijgen of de protocollen nageleefd worden.
 • De afstand tussen de trainer en leerlingen blijft zo veel mogelijk 1,5 meter. Daar waar nodig wordt hiervan afgeweken.
 • Er is mogelijkheid om je om te kleden, maar kom bij voorkeur in je trainingskleding. 
 • We blijven tijdens de training in de zaal. Zorg dat je voor de trainingen naar de wc bent geweest. 
 • Neem zelf drinken (water) mee. 
 • Vooraf en na de training handen wassen met desinfectans (aanwezig op trainingslocatie). 

 

Aangepaste regels Junioren/Senioren:

 • Kom op zijn vroegst 10 min voor de les.
 • Verlaat na de training direct de sportlocatie.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Volg de instructies van je trainer op. We zullen namelijk controles krijgen of de protocollen nageleefd worden.
 • De afstand tussen de trainer en leerlingen blijft zo veel mogelijk 1,5 meter. Daar waar nodig wordt hiervan afgeweken.
 • Er is mogelijkheid om je om te kleden, maar kom bij voorkeur in je trainingskleding. 
 • We blijven tijdens de training in de zaal. Zorg dat je voor de trainingen naar de wc bent geweest.
 • Neem zelf drinken (water) mee. 
 • Vooraf en na de training handen wassen met desinfectans (aanwezig op trainingslocatie). 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
 • Houd voor en na de training 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar). 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 • Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie en ga na afloop direct daarna naar huis.